SLOVO NA ZÁVĚR

Proč začít s přípravou co nejdříve

Základní idea při tvorbě programu pro naše přípravné kurzy a přijímačky nanečisto vychází z poznání rozdílu mezi typem testů na základní škole a u přijímacích zkoušek. Míra rozdílnosti je úměrná poměru mezi počtem míst a zájmem o studium na víceletých gymnáziích. Jde o výběr z výborně prospívajících žáků, který je prováděn náročnou zkouškou. Proto se u zkoušky vyskytují specifické úkoly a na jejich zvládnutí je relativně málo času. Princip je podobný jako například u předmětových olympiád. Orientace v těchto atypických úlohách trvá některým žákům déle. Proto doporučujeme začít s přípravou co nejdříve.

Ať už se rozhodnete kurzem a příjimačkami nanečisto podpořit Vaše dítě pro přijímací zkoušku či nikoli, přejeme Vašemu dítěti její úspěšné zvládnutí.