Přijímačky nanečisto

V průběhu celé sezóny si mohou žáci vyzkoušet naše přijímací zkoušky nanečisto jak v prezenční formě, tak i v distanční formě (podle toho, která více vyhovuje).

Pečlivě zvolte formu, o kterou máte zájem