Přijímačky nanečisto

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Prezenční forma bude probíhat v rouškách/respirátorech a nemohou se jí zúčastnit žáci, u kterých bylo potvrzeno onemocnění covid-19, žáci s klinickými příznaky onemocnění covid-19 ani žáci v karanténě. V těchto případech je možné využít distanční formu.

V průběhu celé sezóny si mohou žáci vyzkoušet naše přijímací zkoušky nanečisto jak v prezenční formě, tak i v distanční formě (podle toho, která více vyhovuje).

Pečlivě zvolte formu, o kterou máte zájem